Част 3 – оглед на работните места

С приближаването до обекта се забелязват повече подробности – дефекти, пукнатини, скъсани кабели, корозия на тръби и други находки важни за безопасността.

Не забравяйте, че обекта трябва да се огледа добре от вън – изолацията и замазките от вътре могат да скрият дефекти в структурата на обекта.

С влизането повторете казаното по-горе – огледайте входовете и изходите, дори заключените и зазиданите трябва да се отбележат на схемата – те са потенциални аварийни изходи при промяна на разстановката.

При влизането вътре огледът на всички стени, пода и тавана са първото Ви задължение с това приключвате огледа им започнал отвън.

Започнете отново с общ поглед върху обстановката вътре – качете се на височина, ако има възможност и вижте цялостната картина.

Започнете обиколката си покрай стените като ги обходите изцяло, преди да започнете да преминавате между оборудването, материалите или продукцията.
След това минете по всички проходи като повторното преминаване по даден маршрут не трябва да ви притеснява.

По-добре минете повторно – отколкото да пропуснете нещо.

На всички преходи снимайте общото и частното – общ план и конкретни подробности.
Стремете се да обхващате сходните обекти по сходен начин и със сходно увеличение.
После при разглеждането на снимковия материал ще си поиграете на „открий разликите“.
Разликите ще са от липсващи или налични неща между масата от снимки и няколко от тях.
Дали тези разлики ще са съществени за безопасността?
Винаги ще имате възможност да се задълбочите в този въпрос по-късно и никой няма да може да отрече липсата или наличието им към момента на огледа.

Подобни снимки са подходящи и за презентация на работата Ви пред ръководството – две снимки струват повече от две хиляди думи, който ще минат покрай ушите на директорите.

Когато стигнете до подробностите, до частното, до малкото – документирайте всички нередности.
За всяка от тях ще ви трябва и по една снимка на подобен обект, който е изряден – за сравнение.
Всички забелязани нередности се описват в протокол като се посочва – местоположението им, размера, типа им и т.н.

Протоколът ще ви даде и базата за изготвяне на списък с мерки за подобряване на безопасността.

One Comment

  1. Anonymous 29/03/2009

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *