НАРЕДБА № 8121з-239 от 2 март 2021 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на доброволните формирования
трудова медицина
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАРЕДБА № 8121з-239 от 2 март 2021 г.за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на доброволните формирования Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът за създаването, поддържането и воденето …
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
трудова медицина
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОНаредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (ДВ, бр. 105 от 2002 г.) § …
Носете си маските!
трудова медицина
С увеличаване на броя на заразените от COVID-19 всеки ден, личната ни защита отново излиза на първа линия. Сложете си чиста маска преди да излезете от дома. Маската трябва да покрива носа! Не я сваляйте по никаква причина. Дори не …
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
трудова медицина
УКАЗ № 71 На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март …
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г.
трудова медицина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г.за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 101 от 2019 …
Отоплението, климатиците и килимите могат да бъдат опасни за вашето здраве!
мерки на работното място
На вниманието на всички служби по трудова медицина, които все още смятат, че работата в офис е най-доброто за здравето на работещите! Днес ние прекарваме 90% от времето си на закрито, където сме непрекъснато изложени на прах, алергени, почистващи препарати, …
Свински грип 2009 H1N1 – мерки на работното място.
мерки на работното място
Като лекар по трудова медицина не мога да подмина паниката насаждана от медиите и тоталната липса на елементарен здрав разум в целокупното българско население. Да – има такъв грипен вирус. Има толкова много грипни и парагрипни вируси, че имената на …
Инструктажи, сертификати и лично досие.
въпроси и отговори
От много ваши въпроси разбирам, че има доста неясноти относно реда за провеждане на инструктажите, документирането им и периодичността на провеждането им. Като лекар по трудова медицина съм наясно, че никой отговор не може да бъде напълно изчерпателен, но съм …
Първа помощ – за и против прийома на Селик
обучение
На вниманието на всички колеги в служби по трудова медицина провеждащи обучения по първа долекарска помощ и полева сортировка /триаж/ извършва се основна преоценка на ползването на прийома на Селик. За всички останали малко обща култура: При оказването на първа …
Тоалетни, отходни места и санитарни помещения
въпроси и отговори
Изграждането на подходящи санитарни помещения във всяко място където работят хора е отговорна задача, чието претупване може да коства много пари и нерви в последствие. Първо има изисквания за броя на отходните места /клекала, тоалетни чинии и писоари/спрямо броя на …