Отказах цигарите, а какво спечелих?
въпроси и отговори
Много хора се чудят какво толкова ще спечелят ако откажат цигарите. Всички служби по трудова медицина знаят на какво ниво е здравната просвета на българското население, така че пълната липса на информация и по този въпрос не може да учуди …
Извънреден труд
въпроси и отговори
Понеже ми зададоха няколко въпроса по темата – ето едно кратка извадка: Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа и: 1. 30 часа дневен или 20 часа нощен …