Извънреден труд
въпроси и отговори
Понеже ми зададоха няколко въпроса по темата – ето едно кратка извадка: Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа и: 1. 30 часа дневен или 20 часа нощен …