Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
В последния брой на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията. Това, което е интересно за нас като Служба по трудова медицина е какви прегледи са
Опасности в зимния период
С падането на температурата на въздуха и първите снеговалежи е време да се сетим за всички опасности произтичащи от тях.     Покривът трябва да се почиства редовно от сняг и ледени висулки. Правилото е – всяка сутрин, преди  идването на
Европейска седмица за безопасност и здраве при работа 2015
Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2015 г. ще се състои от 19 до 23 октомври и ще включва множество прояви и дейности, в които всички могат да участват. Седмицата е част от кампанията „Здравословни работни места
Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
Имаме нова наредба относно бременните, родилките и кърмачките на работното място. НАРЕДБА № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
important
Наредбата за използването на автоматични „камери/радари“ за контрол на движението по пътищата най-сетне бе публикувана. Това означава, че всички камери разположени стационарно и в патрулките вече са „законни“ и снимките направени от тях ще означават директно глоба. Внимавайте и спазвайте
Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа
На 15 май 2015 в София – Хотел Балкан бе проведена Първата национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа организирана от  Българско Академично Дружество по Трудова Медицина с председател Проф. Д-р Невена Цачева, дм, дмн. Конференцията
Наемане на работа на непълнолетни лица
Кодексът на труда  предвижда наемането на работа на лица  не навършили 18 години става само след разрешение от Инспекцията по труда. Разрешението се дава за конкретно лице за конкретна работа. Работното време на непълнолетните работници е 35 часа седмично и
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Публикуваха поправката за съхранението и достъпа до трафични данни след като Конституционният съд обяви съхранението на трафични данни за незаконно. ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109
Подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2015 година
Срокът за подаване на декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ остава 30 април 2015. Въпреки смяната на софтуера и невъзможността за зареждане на старите xml файлове от предходните години няма изгледи за удължаване на срока. Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС извършва