Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
служба трудова медицина
В последния брой на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията. Това, което е интересно за нас като Служба по трудова медицина е какви прегледи са …
Опасности в зимния период
трудова медицина
С падането на температурата на въздуха и първите снеговалежи е време да се сетим за всички опасности произтичащи от тях.     Покривът трябва да се почиства редовно от сняг и ледени висулки. Правилото е – всяка сутрин, преди  идването на …
Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
трудова медицина
Имаме нова наредба относно бременните, родилките и кърмачките на работното място. НАРЕДБА № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА …
Наредба № 8121з-532 от 12 май 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата
трудова медицина
Наредбата за използването на автоматични „камери/радари“ за контрол на движението по пътищата най-сетне бе публикувана. Това означава, че всички камери разположени стационарно и в патрулките вече са „законни“ и снимките направени от тях ще означават директно глоба. Внимавайте и спазвайте …
Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа
новини
На 15 май 2015 в София – Хотел Балкан бе проведена Първата национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа организирана от  Българско Академично Дружество по Трудова Медицина с председател Проф. Д-р Невена Цачева, дм, дмн. Конференцията …
Наемане на работа на непълнолетни лица
трудова медицина
Кодексът на труда  предвижда наемането на работа на лица  не навършили 18 години става само след разрешение от Инспекцията по труда. Разрешението се дава за конкретно лице за конкретна работа. Работното време на непълнолетните работници е 35 часа седмично и …
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
трудова медицина
Публикуваха поправката за съхранението и достъпа до трафични данни след като Конституционният съд обяви съхранението на трафични данни за незаконно. ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 …
Подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2015 година
трудова медицина
Срокът за подаване на декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ остава 30 април 2015. Въпреки смяната на софтуера и невъзможността за зареждане на старите xml файлове от предходните години няма изгледи за удължаване на срока. Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС извършва …
Европейски насоки за най-добри практики от 2014 г. относно обезопасяване на товара при автомобилен транспорт
мерки на работното място
Много от нашите клиенти занимаващи се със сухопътен транспорт имат Инструкции за безопасна работа съобразени с българските нормативни изисквания по въпроса. Това което много често им липсва е конкретни указания и насоки за работа, с големи цветни картинки с които …