Наредба № 8121з-532 от 12 май 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата
трудова медицина
Наредбата за използването на автоматични „камери/радари“ за контрол на движението по пътищата най-сетне бе публикувана. Това означава, че всички камери разположени стационарно и в патрулките вече са „законни“ и снимките направени от тях ще означават директно глоба. Внимавайте и спазвайте …
Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа
новини
На 15 май 2015 в София – Хотел Балкан бе проведена Първата национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа организирана от  Българско Академично Дружество по Трудова Медицина с председател Проф. Д-р Невена Цачева, дм, дмн. Конференцията …
Наемане на работа на непълнолетни лица
трудова медицина
Кодексът на труда  предвижда наемането на работа на лица  не навършили 18 години става само след разрешение от Инспекцията по труда. Разрешението се дава за конкретно лице за конкретна работа. Работното време на непълнолетните работници е 35 часа седмично и …
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
трудова медицина
Публикуваха поправката за съхранението и достъпа до трафични данни след като Конституционният съд обяви съхранението на трафични данни за незаконно. ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 …
Подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2015 година
трудова медицина
Срокът за подаване на декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ остава 30 април 2015. Въпреки смяната на софтуера и невъзможността за зареждане на старите xml файлове от предходните години няма изгледи за удължаване на срока. Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС извършва …
Европейски насоки за най-добри практики от 2014 г. относно обезопасяване на товара при автомобилен транспорт
мерки на работното място
Много от нашите клиенти занимаващи се със сухопътен транспорт имат Инструкции за безопасна работа съобразени с българските нормативни изисквания по въпроса. Това което много често им липсва е конкретни указания и насоки за работа, с големи цветни картинки с които …
Опасни отпадъци – оценка на риска
трудова медицина
Има нова Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Съгласно Чл. 8. В заведенията по чл. 1, ал. 1: 1. се изгражда …
ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2014
трудова медицина
На 24.01.2015 бяха връчени годишните Национални награди по БЗР за 2014г. На така цененото от всички специалисти работещи за здравословни и безопасни условия на труд присъстваха – колеги от цялата страна, представители на клубовете по БЗР и службите по трудова …
Инструкция № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации
новини
Излезе новата ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации. На всички колеги от службите по трудова медицина отговарящи за осъществяването на …