ЕС – бедствия и аварии
трудова медицина
Днес Европарламентът прие, че при спешен случай или бедствие засегнатите граждани ще трябва да бъдат алармирани чрез SMS или мобилно приложение. Страните членки ще имат 42 месеца да въведат такава система, след като директивата влезе в сила.
Закон за киберсигурност
новини
За всички които искат да са в крак с последните мерки на държавата за по-добра сигурност в електронния век ето и новия закон за кибер сигурност. ЗАКОН за киберсигурност Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. (1) Този закон урежда …
Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
новини
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения Раздел I Общи положения Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните норми и изисквания при …
В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни?
трудова медицина
На сайта на Комисията за защита на личните данни е има статия по въпроса и е публикуван: „Примерен неизчерпателен списък на случаи, в които не се изисква съгласие: В съответствие с посочените критерии, по правило не е необходимо отделно съгласие …
GDPR, ОРЗД, ОРЗЛД и всички други варианти – практично 3.
трудова медицина
Независимо какви степени на защита имате на компютъра, сървъра, рутера и другите ви устройства най-слабото звено сте Вие! Бандитите, зложелателите и всеки любопитен съсед трябва само да ви познае ПАРОЛАТА. Ако тя е qwerty или 123456 можете да се сетите …
GDPR, ОРЗД, ОРЗЛД и всички други варианти – практично 2.
трудова медицина
За да говорим за безопасност на личните данни, трябва първо да започнем с физическата сигурност на тези данни. Контролира ли се физическия достъп на външни лица до помещенията в които се обработват и съхраняват документите ви? Имате ли здрави (метални) …
GDPR, ОРЗД, ОРЗЛД и всички други варианти – практично.
трудова медицина
С ерата на ОРЗД или GDPR у много хора настъпва лека паника. Какво ни чака? Колко ще ми струва това? Колко ще ме глобят ако карам както сега? Време е да разбием няколко мита и легенди. Както и да успокоим …
19 май – ден на домашните спринклерни системи
трудова медицина
Домашните Автоматични спринклерни системи за пожарогасене са слабо познати у нас. Тяхното използване обаче е изключително ефективно в овладяването на пожарите, намаляване на щетите и смъртните случай при пожар. Смъртността при пожар е по-ниска с 81 процента в домовете с …
Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
трудова медицина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 ОТ 10 МАЙ 2018 Г. за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за вида и …
Производствена характеристика
служба трудова медицина
Изготвянето на производствена характеристика е задължение на всеки работодател. Чрез нея комисиите – ТЕЛК и НЕЛК се запознават с рисковете на съответната длъжност в съответната фирма. Проблем много често е, че фирмата няма служба по трудова медицина – ЕТ, ЕООД …