Токсични декоративни видове растения
трудова медицина
При облагородяването на откритите площи в предприятията се ползват множество декоративни видове. Работещите разбира се влизат в контакт с повечето части на растенията. Облягат се на ствола докато търсят сянка в горещите дни, чупят клонки за всякакви дреболии, включително самоделни …
Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
новини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г. за приемане на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. Заключителни разпоредби § 1. Отменя …
Съдът на ЕС: Работодателите трябва да имат система за измерване на дневното работно време
новини
Единствено обективното отчитане на реално отработеното време дава надеждна гаранция, че правилно се отчита и извънредният труд. Държавите членки трябва да задължат работодателите да въведат обективна, надеждна и достъпна система за измерване на продължителността на индивидуално отработеното от всеки работник …
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания
новини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 29 МАРТ 2019 Г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. Заключителни разпоредби § 1. Правилникът …
Закон за социалните услуги
трудова медицина
ЗАКОН за социалните услуги Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет и цели Чл. 1. (1) Законът урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България. (2) Целите на този закон са: 1. гарантиране на равен …
Botblock – Блокирайте порно ботовете в Туитър!
трудова медицина
За всички които ползват Туитър и име е писнало от реклами на порно. https://github.com/dansarie/Botblock На линка по-горе има списъци с акаунти за които е известно, че са порно ботове засипващи ви с реклами. Туитър не позволява зареждане на блок списъци …
ЕС – бедствия и аварии
трудова медицина
Днес Европарламентът прие, че при спешен случай или бедствие засегнатите граждани ще трябва да бъдат алармирани чрез SMS или мобилно приложение. Страните членки ще имат 42 месеца да въведат такава система, след като директивата влезе в сила.
Закон за киберсигурност
новини
За всички които искат да са в крак с последните мерки на държавата за по-добра сигурност в електронния век ето и новия закон за кибер сигурност. ЗАКОН за киберсигурност Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. (1) Този закон урежда …
Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
новини
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения Раздел I Общи положения Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните норми и изисквания при …
В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни?
трудова медицина
На сайта на Комисията за защита на личните данни е има статия по въпроса и е публикуван: „Примерен неизчерпателен списък на случаи, в които не се изисква съгласие: В съответствие с посочените критерии, по правило не е необходимо отделно съгласие …