Промяна в Наредбата за декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ.

Очакваната от седмици промяна в Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравос­ловни и безопасни условия на труд излезе в днешния брой на Държавен вестник.

Промените са минимални, но съществени:

1. В чл. 4, ал. 4 след думата „законен“ се добавя „или упълномощен“.
2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“

Какво означават те?

От днес на сайта на Главна инспекция по труда Декларации в електронен вид могат да се подават и с електронен подпис на упълномошени лица.

Т.е. ние като служба по трудова медицина можем да подадем декларациите на нашите клиенти подписани с нашия електронен подпис.

Надявам се това да реши проблема със струпването на хора в инспекцията и чакането на огромни опашки.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *