Краен срок за подаване на обобщените анализ в РИОКОЗ

Съгласно чл.11, ал.9 от Наредба 3/25.01.2008 г за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина:

„Службите по трудова медицина изготвят и предоставят до 30 юли на съответната година обобщените анализи по ал. 7 за предходната година на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, на територията на която се намира обслужваното предприятие.“

Напомняме на всички колеги лекари в служба по трудова медицина да не забравят крайния срок.

Да се надяваме, че скоро ще имаме възможност да изпращаме огромния обем информация по електронен път.

И че някои ще я ползва или поне съхранява колкото нас – 50 години…

One Comment

  1. Anonymous 28/07/2009

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *