Новите служби по трудова медицина
новини
От началото на 2009 до момента МЗ е регистрирало тридесет нови служби по трудова медицина.Броят на службите вече надхвърля 400.Ако и броя на лекарите по трудова медицина в България скоро се изравни с тях нещо може и да се промени. …
Пореден инцидент в подземен рудник
индустриални аварии
Различни онлайн издания съобщават за поредния инцидент в мина с множество жертви.През последните няколко години тежките инциденти с десетки и понякога стотици жертви зачестиха – особено в страните от източна Европа.Рязкото занижаване на стандартите за безопасност с цел максимална печалба …
Електронните цигари – решение или нов проблем?
въпроси и отговори
Широко известен факт сред колегите занимаващи се с трудова медицина е, че често решенията на едни проблеми водят до съвсем нови такива. Новината в OH&S от вчера е, че Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) има пресни данни от …
Краен срок за подаване на обобщените анализ в РИОКОЗ
въпроси и отговори
Съгласно чл.11, ал.9 от Наредба 3/25.01.2008 г за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина: „Службите по трудова медицина изготвят и предоставят до 30 юли на съответната година обобщените анализи по ал. 7 за предходната …
Opera Unite
новини
Новата функция/добавка към уеб браузъра Опера наречен Opera Unite обещава възможността да споделяме файлове с колеги, приятели и дори непознати – директно от нашия компютър. Без сървър. Акаунта позволява да направим файловете достъпни напълно, чрез парола или само от нашата …
Нова наредба за асансьорните уредби
новини
НАРЕДБА № 2 ОТ 8 ЮНИ 2009 Г. ЗА ИЗБОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ – Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2009г. Наредбата не се отнася …
Промени в наредбата за товарните подемници
новини
В бр. 45 от 16.06.2009 има две промени в НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНИ ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ ПОДЕМНИЦИ И ТОВАРНИ ПЛАТФОРМЕНИ АСАНСЬОРИВ сила от 25.09.2002 г. Приета с ПМС № 179 от 09.08.2002 г. Обн. ДВ. бр.81 …
Трудовите злополуки се покачват след пролетната смяна на часа
новини
Един малко изненадващ факт за всяка служба по трудова медицина е статистически сигнификантното покачване на броя и тежестта на трудовите злополуки в първите дни след смяната на часа. Двама кандидати на медицинските науки от Мичиганския държавен университет със сигурност са …
Национална кампания „Сезонна работа в селското стопанство“
новини
От 15 май до 15 ноември 2009 година Главната инспекция по труда започва провеждането на извънредна национална кампания „Сезонна работа в селското стопанство“ . Основна цел ще бъде контрола на трудовите договори и наличието на лица работещи и получаващи помощи …
Акустичен мониторинг за разхлабени болтове
индустриални аварии
Онлайн списанието www.ohsonline.com публикува материал за ново откритие в превенцията на индустриални инциденти дължащи се на разхлабени болтове в различни конструкции. Специалистите по безопасност и здраве при работа, както и експертите по трудова медицина ще имат ново оръжие срещу някои …