2011 е 17-то преброяване на населението и жилищния фонд в България
новини
От 1 до 28 февруари 2011 г. в България започна 17-то поредно преброяване на населението и жилищния фонд. Преброяването се провежда веднаж на 10 години и събира информация за броя на хората в страната и в отделните населени места по …