Конвенция № 161 на МОТ от 1985 за службите по трудова медицина
новини
Българските правителства имат традицията да ратифицират международни конвенции и да „забравят“ да напишат Закони, Наредби и Правилници въвеждащи ги в действие. От което България губи пари. Поради санкции. Често се случва и друго. Пишат се ентусиазирано Закони, Наредби и Правилници …
Конвенция № 161 за службите по трудова медицина
новини
В ДВ брой 96 от 06.12.2011 г е публикуван Закон за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда. Само с 26 години закъснение, но да сме живи и здрави. Тъй …