15 години Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – Пловдив
новини
На 08.02.2013 най-старият Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – Пловдивският отпразнува своята 15-та годишнина. Почетни гости на тържеството бяха представители на ИА ГИТ, представители на другите клубове в страната и основателите на клуба. Клубът ни е …