Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
новини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г. за приемане на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. Заключителни разпоредби § 1. Отменя …
GDPR и медицинската документация
въпроси и отговори
Като медицински специалисти ние имаме законното основание да събираме и обработваме „чувствителни“ лични данни. Разбира се практически погледнато точно това ние работата като лекари. Събираме анамнеза, правим преглед и записваме находки и симптоми, правим изследвания и запазваме резултатите. Правото на …
НАРЕДБА № 8121з-238 от 6 март 2018 г. за условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112
новини
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАРЕДБА № 8121з-238 от 6 март 2018 г. за условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112 Раздел I Общи положения Чл. 1. С …
Инструкция № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации
новини
Излезе новата ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации. На всички колеги от службите по трудова медицина отговарящи за осъществяването на …
Офис ежедневие и трудова медицина
индустриални аварии
Понякога преглеждаме старите архиви с публикации и попадаме на статии, които винаги ще бъдат актуални. Ежедневието ни се променя, променят се и възможностите за решаване на проблемите, но самите проблеми на трудовата медицина много често се повтарят. Пет години по-късно… …
Термична обработка на храните и съхранението им чрез замразяване и охлаждане
въпроси и отговори
Въпреки че темата е встрани от здравословните и безопасни условия на труд и трудовата медицина и попада в обхвата на системите НАССР ни задават много въпроси по нея. Международното и българското законодателство регулиращи безопасността на храните са изключително обемни и …
Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях
новини
От много отдавна не само аз, но и много колеги протестират срещу поголовното поставяне на нестандартни препятствия и неравности по пътя или т.нар. „легнали полицаи“. Проблемът е основно прекалено голямата височина комбинирана с малка широчина. Освен ако не шофирате истински …
Фашизмът в България – днес АСТА,  утре – концлагери.
превенция
Правителството на САЩ и блюдолизците им по света ни измамиха с най-стария фокус в учебника. Докато всички погледи бяха обърнати към скандалите в Aмерика с PIPA и SOPA тихо и кротко в Токио упълномощени представители на правителствата по света подписаха …
НАРЕДБА №20/08.09.2011 ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СТАНДАРТИТЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИТЕ КОРАБИ
новини
НАРЕДБА № 20 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СТАНДАРТИТЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИТЕ КОРАБИ Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) …