В помощ на всички монтьори
новини
Уеб списанието Wired публикува интересен материал за гаечни ключове с вградени LED осветления на всеки край. Всеки колега от трудова медицина знае, че удобното осветление е критично за избягването на множество дребни трудови злополуки. Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС http://esperex.eu
Новите служби по трудова медицина
новини
От началото на 2009 до момента МЗ е регистрирало тридесет нови служби по трудова медицина.Броят на службите вече надхвърля 400.Ако и броя на лекарите по трудова медицина в България скоро се изравни с тях нещо може и да се промени. …
Старите сгради – част втора
полезно
Ако помещенията (апартамента, етажа и т.н.), който наемаме дългосрочно или купуваме за офис и/или работно помещение имат отчайваща нужда от ремонт на:1. инсталации – вода, ТЕЦ, ток, телефон, интернет…2. замазки, боя…3. вентилация4. и така нататъкима едно бързо и елегантно решение …
Пореден инцидент в подземен рудник
индустриални аварии
Различни онлайн издания съобщават за поредния инцидент в мина с множество жертви.През последните няколко години тежките инциденти с десетки и понякога стотици жертви зачестиха – особено в страните от източна Европа.Рязкото занижаване на стандартите за безопасност с цел максимална печалба …
Старите сгради
полезно
Всеки от нас се е сблъсквал с работата и живота в по-стара сграда. Много от клиентите ни като служба по трудова медицина имат офиси в подобни сгради.Под горното не визирам панелните блокове от близкото минало, а онези масивни сгради от …
Затлъстяването – проблем номер едно.
анализ на здравното състояние
В САЩ видимите загуби свързани със затлъстяването на населението достигнаха 147 МИЛИАРДА долара. 10% от всички медицински разходи в страната са свързани със затлъстяването. Всеки трети американец е с индекс на телесна маса (BMI) над 30. Това е много.Няма данни …
Електронните цигари – решение или нов проблем?
въпроси и отговори
Широко известен факт сред колегите занимаващи се с трудова медицина е, че често решенията на едни проблеми водят до съвсем нови такива. Новината в OH&S от вчера е, че Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) има пресни данни от …
Краен срок за подаване на обобщените анализ в РИОКОЗ
въпроси и отговори
Съгласно чл.11, ал.9 от Наредба 3/25.01.2008 г за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина: „Службите по трудова медицина изготвят и предоставят до 30 юли на съответната година обобщените анализи по ал. 7 за предходната …
Достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
трудова медицина
Отменя се Наредба № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и на нейно място идва Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за „Проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията …
Взривоопасни прахове
индустриални аварии
Взривоопасните прахове са печално известни на всяка служба по трудова медицина и всеки отдел по здраве и безопасност при работа. Когато в едно „обикновено“ производство където по принцип „няма нищо запалимо и експлозивно“ има наличие на достатъчно прах суспендиран във …