Закон за киберсигурност
новини
За всички които искат да са в крак с последните мерки на държавата за по-добра сигурност в електронния век ето и новия закон за кибер сигурност. ЗАКОН за киберсигурност Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. (1) Този закон урежда …
Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
новини
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения Раздел I Общи положения Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните норми и изисквания при …
В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни?
трудова медицина
На сайта на Комисията за защита на личните данни е има статия по въпроса и е публикуван: „Примерен неизчерпателен списък на случаи, в които не се изисква съгласие: В съответствие с посочените критерии, по правило не е необходимо отделно съгласие …
GDPR, ОРЗД, ОРЗЛД и всички други варианти – практично 3.
трудова медицина
Независимо какви степени на защита имате на компютъра, сървъра, рутера и другите ви устройства най-слабото звено сте Вие! Бандитите, зложелателите и всеки любопитен съсед трябва само да ви познае ПАРОЛАТА. Ако тя е qwerty или 123456 можете да се сетите …
GDPR, ОРЗД, ОРЗЛД и всички други варианти – практично 2.
трудова медицина
За да говорим за безопасност на личните данни, трябва първо да започнем с физическата сигурност на тези данни. Контролира ли се физическия достъп на външни лица до помещенията в които се обработват и съхраняват документите ви? Имате ли здрави (метални) …
GDPR, ОРЗД, ОРЗЛД и всички други варианти – практично.
трудова медицина
С ерата на ОРЗД или GDPR у много хора настъпва лека паника. Какво ни чака? Колко ще ми струва това? Колко ще ме глобят ако карам както сега? Време е да разбием няколко мита и легенди. Както и да успокоим …
GDPR и медицинската документация
въпроси и отговори
Като медицински специалисти ние имаме законното основание да събираме и обработваме „чувствителни“ лични данни. Разбира се практически погледнато точно това ние работата като лекари. Събираме анамнеза, правим преглед и записваме находки и симптоми, правим изследвания и запазваме резултатите. Правото на …
19 май – ден на домашните спринклерни системи
трудова медицина
Домашните Автоматични спринклерни системи за пожарогасене са слабо познати у нас. Тяхното използване обаче е изключително ефективно в овладяването на пожарите, намаляване на щетите и смъртните случай при пожар. Смъртността при пожар е по-ниска с 81 процента в домовете с …
Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
трудова медицина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 ОТ 10 МАЙ 2018 Г. за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за вида и …
Производствена характеристика
служба трудова медицина
Изготвянето на производствена характеристика е задължение на всеки работодател. Чрез нея комисиите – ТЕЛК и НЕЛК се запознават с рисковете на съответната длъжност в съответната фирма. Проблем много често е, че фирмата няма служба по трудова медицина – ЕТ, ЕООД …