ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г.за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 101 от 2019 г.) МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: § 1. В чл. 10 думите „чл. 11 – 15 и чл. 17“ се заменят с „чл. 11 – 15, чл. 16, ал. 1 и 2 и чл. 17“. § 2. Член 27 се изменя така: „Чл. 27. (1) За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, както следва:

Пътни превозни средства Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ I клас II клас
Товарен автомобил над 3,5 т – до 12 т ЕВРО VI, EEV 0,03 0,04 0,00
ЕВРО V 0,03 0,04 0,00
ЕВРО III и IV 0,04 0,05 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,06 0,07 0,00
         
Товарен автомобил над 12 т с 2 – 3 оси ЕВРО VI, EEV 0,06 0,05 0,00
ЕВРО V 0,07 0,06 0,00
ЕВРО III и IV 0,08 0,07 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,11 0,10 0,00
         
Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси ЕВРО VI, EEV 0,11 0,10 0,00
ЕВРО V 0,12 0,11 0,00
ЕВРО III и IV 0,16 0,15 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,20 0,19 0,00
         
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача, до 12 т (категория M2, категория М3) ЕВРО VI, EEV 0,01 0,01 0,00
ЕВРО V 0,01 0,01 0,00
ЕВРО III и IV 0,02 0,02 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,02 0,02 0,00
         
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача, над 12 т (категория М3) ЕВРО VI, EEV 0,02 0,01 0,00
ЕВРО V 0,02 0,01 0,00
ЕВРО III и IV 0,03 0,02 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,04 0,02 0,00
         

(2) За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена в ал. 1 за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV.“

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *