Токсични декоративни видове растения

При облагородяването на откритите площи в предприятията се ползват множество декоративни видове.

Работещите разбира се влизат в контакт с повечето части на растенията. Облягат се на ствола докато търсят сянка в горещите дни, чупят клонки за всякакви дреболии, включително самоделни клечки за зъби, берат цветове за офиса, събират листа през есента и не на последно място се излагат на полените.

Някои от тези растения обаче са токсични. Красиви, но опасни.

Информация за това обаче се намира трудно. Не е изненада обаче, че някой е помислил за опасността и е добавил списък с Токсични декоративни видове растения в НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Информацията разбира се е полезна за всички нас и ползвана навреме може да ни спести някои неприятни изненади.

 

Приложение № 1

към чл. 15, ал. 1, 2 и 3

(Изм., ДВ, бр. 69 от 2015 г.)

Таблица 1

Токсични декоративни видове дървета

Научно наименование на вида

 

Токсична/алергенна част Мерки при заварени дървесни видове на съществуващи площадки за игра

Премахване/Предупредителен надпис с текст съгласно таблица 2 

 

Степен на токсичност съгласно таблица 3
листа

 

цветове

 

плодове

 

семена

 

други части

 

всички части

 

1 2 3 4 5 6 8
7
9
Голосеменни (Gymnospermae)
Cupressocyparis leylandii (A.B.Jacks.) M.L.Green +

 

ВНИМАНИЕ!

Контактът с растението може да предизвика алергична реакция!

Cupressocyparis leylandii (A.B.Jacks.) M.L.Green

Лейландов лъжекипарис

A

 

Ginkgo biloba L. + Съществуващи женски индивиди се премахват.

При ново строителство се допуска използване само на мъжки индивиди.

P A
Juniperus excelsa  M. Bieb.

 

+ ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Juniperus excelsa  M. Bieb.

Дървовидна смрика

P
Juniperus virginiana L. +

 

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Juniperus virginiana L.

Виргинска смрика (Моливно дърво)

P
Taxus baccata  L. + Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2 VC I
Thuja occidentalis L. + ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Thuja occidentalis L.

Западна туя

P
Thuja orientalis L. + ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Thuja orientalis L.

Източна туя

P
Покритосеменни (Angiospermae)
Aesculus spp. + ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Aesculus hippocastanum L.

Обикновен конски кестен

P W
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle + + Сок;

полен

ВНИМАНИЕ!

Видът може да предизвика алергична кожна

реакция и дразнене на очите!

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Обикновен айлант

I A W
Buxus sempervirens L. + ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Buxus sempervirens L.

Вечнозелен (обикновен) чимшир

P
Fagus sylvatica L. + ВНИМАНИЕ!

Плодът е вреден при консумация!

Fagus sylvatica L.

Обикновен бук

P
*Ficus carica L. + Млечен сок Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

(Видът може да предизвика алергична кожна

реакция в комбинация със слънце.)

 

I A
Gymnocladus dioicus (L.) K.Koch + + Слуз между семената ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Gymnocladus dioicа (L.) K.Koch

Двудомен гимнокладус

P
Ilex aquifolium L. + + Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2 P C
Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid. Сок Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2 P
*Malus spp. + Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2 P
Melia azedarach L. + Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2 VC W
Prunus racemosa Lam.

Padus racemosa Gilib. =

+ Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2 AC W
*Prunus armeniaca = Armeniaca vulgaris + + Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2 P
*Prunus dulcis = P. amygdalus = Amygdalus communis + + + Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2 P
*Prunus cerasifera Ehrh. + + Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2 AC W
Quercus spp. + + Пъпки ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация, кожен и очен дразнител!

P A W

 

Robinia pseudoacacia L. + Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2 V I W
Sorbus aucuparia L. + ВНИМАНИЕ!

Плодът е вреден при консумация!

Sorbus aucuparia L.

Офика

P
Sophora japonica  L. + ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Sophora japonica  L.

Японска софора

P

 

Забележка. Плодните видове не са подходящи за паркоустрояване на площадки за игра, тъй като замърсяват средата с плодовете си. Тези видове са обект на интерес за децата, които нанасят механични повреди на короната (пречупване на клони).

Таблица 2

Значение на предупредителния текст при обозначаване на потенциално опасни декоративни видове дървета

Текст Значение

 

Вреден при консумация Вид, съдържащ токсини.

Обикновено цялото растение съдържа токсини, но най-често плодовете или семената са тези, които се консумират.

Децата са най-рискови за инцидентно отравяне, особено децата под 5 години, които са привлечени от плодовете или други части за ядене.

Кожен дразнител Вид, предизвикващ кожна реакция при държане.

Симптомите често включват дерматитен тип реакция, локално възпаление, сърбеж и изприщване. Понякога това е само временно и без последващо значение като добре познатия „зюмбюлов сърбеж“, но в някои случаи реакцията може да е много сериозна.

Очен дразнител Дразнението на очите се предизвиква от попадане на сокове или малки власинки от растението, при изпръскване или докосване на окото със замърсена ръка.

 

Таблица 3

Степен на токсичност на вида

Степен на токсичност Описание

 

V

Силно отровно

Тези видове може да причинят трайни увреждания, сериозно заболяване или смърт.

Предизвикват тежко отравяне, дори и от малки количества.

P

Отровно

 

Тези видове може да предизвикат неразположение като повръщане или диария, но не са опасни за живота.

Незначителни симптоми може да се проявят, ако се консумират големи количества.

Родителите и възпитателите трябва внимателно да наблюдават и контролират за контакт на децата с тези растения.

A

Алергенно

 

Тези видове може да предизвикат множество алергични реакции като сенна хрема, астма и други дихателни проблеми, дразнене (възпаление) на лигавицата, дерматит, гадене, повръщане, диария и гастроентерит.
I

Дразнещо средство/ Иритант

Тези видове може да предизвикат обриви, изприщване, дерматит на кожата или дразнене (възпаление) на очите, носа или устата.

 

W

Инвазивно

Отровни видове, за които е известно, че са инвазивни в природни или в селскостопански райони.
PC С индекса „C“ се обозначава токсична характеристика, която е особено вредна за деца.

 

Таблица 4

Токсични декоративни видове храсти

Научно наименование на вида

 

Токсична/алергенна част

 

Степен на токсичност

(по табл. 3)

листа цветове

 

плодове

 

семена други части
всички части
1 2 3 4 5 6 8
7
Голосеменни (Gymnospermae)
Juniperus communis + шишарки P
Juniperus

 sabina

+

 

P
Покритосеменни (Angiospermae)
Aucuba

japonica

+

 

P
Berberis

vulgaris

+ P I
Caesalpinia gilliesii  

 

+ + PC
Calycanthus floridus

= C.  fertilis;

Calycanthus occidentalis

+ P
Campsis radicans =

Tecoma radicans

+ I
Celastrus orbiculatus + P
Clematis spp. + P I
Colutea arborescens + P
Cornus florida + P I
Cornus

sanguinea

+ P I
Coronilla

emerus

+

 

P
Coronilla

varia

+ P
Cotinus coggygria + I
Cotoneaster spp.   + PC W
Cytisus scoparius =

S arothamnus scoparius

+ V W
Daphne mezereum + V
Ephedra spp. + P
Euonymus europaeus + VC
Euonymus japonica + VC
Genista tinctoria + P
Hedera helix + V I W
Hydrangea macrophylla =

Hydrangea hortensia

+ PC I
Kalmia spp. + P
Laburnum anagyroides =

Cytisus laburnum = L. vulgare

+ VC
Ligustrum ovalifolium + + Полен V A I
Ligustrum vulgare + V A I
Lonicera periclymenum + P
Lonicera

tatarica

+ + P

 

Lonicera xylosteum + + P

 

Lonicera japonica + + PI  W

 

Lycium barbarum = L.  halmifolium = L.  vulgare +

 

P
Mahonia aquifolium + P
Parthenocissus quinquefolia =

A mpelopsis quinquefolia

+ + PC I W
Periploca graeca + P
Pieris japonica + Нектар от цветовете P
Poncirus trifoliata Неузрели плодове P
Prunus laurocerasus = Laurocerasus officinalis + + + Стъблo

 

VC I W

 

Pyracantha coccinea + P
Rhamnus cathartica + + Корa P
Rhamnus frangula

= Frangula alnus

+ + Кора

 

P
Rhododendron spp. +

 

V I
Rhodotypos scandens

= R. kerrioides

+

 

P
Rhus coriaria + P
Sambucus nigra + + Кора, корен, стъбло P W
Sambucus racemosa + P
Spartium junceum + VC W
Symphoricarpos spp. + P
Toxicodendron radicans = Rhus radicans +

 

 

A V I
Viburnum

opulus

+

 

+ Кора P
Viburnum

 lantana

+ + Кора P

 

Vinca spp. + P
Viscum album + P
Vitex agnuscastus + I
Wisteria spp. + P

 

Таблица 5

Токсични декоративни видове, използвани за интериорно и екстериорно озеленяванецъфтящи и листнодекоративни

Научно наименование на вида

 

Токсична/алергенна част

 

Степен на токсичност

(по табл. 3)

Приложение във:
листа цветове

 

плодове

 

семена

 

други части

 

всички части

 

интериора екстериора
1 2 3 4 5 6 8 9 10
7 11
Acalypha spp. + P I + +
Achillea millefolium  = A. borealis = A. lanulosa + P I +
Acokanthera spp. + P I +
Aconitum spp. + VC +
Actaea spp. + Корени P I +
Adenium spp. + P +
Adonis spp. + P +
Agapanthus praecox subsp.

orientalis

+ Сок

 

PC I W + +
Agave

americana

+ I W + +
Aglaonema spp. + Сок P I +
Agrostemma githago =

Lychnis githago

+

 

P +
Allamanda cathartica + + + Кора и сок P I W +
Alocasia spp. + P I +
Aloe spp. + P + +
Alstroemeria spp. + A W + +
Amaryllis spp.

Hippeastrum spp.

 

 

Луковици VC A I W +
Anemone spp. Pulsatilla spp. + PC I +
Anthurium spp. + P I +
Aquilegia vulgaris + P +
Arisaema spp. + P I +
Aristolochia  spp. + V W + +
Artemisia spp. + P I +
Arum spp. + VC I W +
Asarum europeum + P +
Asclepias spp. + P I +
Asparagus spp. + P A + +
Atropa belladonna + VC I +
Brugmansia spp. + VC +
Caladium bicolor + P I +
Calla palustris + P I +
Caltha palustris + P +
Capsicum spp. (декоративни култивари) + + P I +
Caryota mitis

C.  urens

+ P I +
Catharanthus roseus +

 

PC W + +
Cestrum spp. + PC A W +
Chelidonium majus +

 

P I +
Chrysanthemum spp. + A I + +
Clivia miniata + P I +
Codiaeum variegatum

C. variegatum var. variegatum= C. variegatum var. pictum =

Croton variegatus

+ P I +
Colchicum spp. + V W +* +
Colocasia spp.

C.  esculenta (=C. esculenta  var. antiquorum; C. antiquorum;

C.  gigantea

+

 

P I +
Consolida spp. + VC I W +
Convallaria majalis + VC I +* +
Crassula argentea + P I +
Crinum spp. + P I A +
Cycas revoluta + + + Стъбло VC I +
Cyclamen hederifolim       Грудка P + +
Cyclamen persicum Грудка P + +
Datura spp. + VC +
Delphinium spp. + VC I +
Dicentra spectabilis + I +
Dictamnus albus + I A +
Dieffenbachia spp. + PC I +
Digitalis spp. + V W +
Dracunculus spp. + P I +
Dryopteris filix-mas + P +
Echium plantagineum

(= E. lycopsis)

+

 

P I A +
Epipremnum aureum (= Epipremnum pinnatum ; Pothos aureus; Raphidophora aurea; Scindapsus aureus +

 

P I +
Erysimum cheiri = Cheiranthus cheiri +

 

P +
Eschscholzia californica + P W +
Euphorbia spp. + PC I + +
Fatsia japonica + P +
Ficus spp. + A +
Fritillaria spp. Луковица P +* +
Galanthus

nivalis

+ Луковица P I +* +
Gloriosa superba (= G. rothschildiana) + V I W + +
Grevillea spp. + A +
Gypsophila paniculata + I +
Helianthus annuus Власинки

Полен

I +
Helleborus spp. + V I +
Hepatica

nobilis

+

 

P +
Hyacinthus orientalis + PC I +* +
Hymenocallis spp. Луковици P I +
Hyoscyamus niger + P +
Ipomoea spp. + PC W +
Iris spp. + PC I W +
Jatropha spp. + VC I +
Lantana camara + VC I W + +
Lathyrus odoratus + PC W +
Leucojum aestivum +  

P I

+
Lobelia spp. (с изключение на L. erinus)

L. cardinalis

L. siphilitica

+ P +
Lupinus spp. + PC W +
Lysichiton spp. + P I + +
Mirabilis spp. + Корен PC I W +
Monstera deliciosa + P I +
Muscari armeniacum +

 

PC +* +
Narcissus spp. + VC A I W +* +
Nerium

oleander  = N.  indicum  =

N.  odorum

+ VI  W + +
Nicotiana spp. + P A I W +
Ornithogalum spp. + P I W + +
Papaver nudicaule + P +
Papaver rhoeas + P W +
Papaver somniferum + V I W

 

+
Passiflora caerulea Неузрял плод P + +
Phaseolus coccineus Сурови плодове P +
Philodendron spp. + PC I +
Physalis spp. Неузрял плод P +
Phytolacca аmericana

(= P.  decandra)

+ VC I +
Podophyllum peltatum + P +
Polygonatum spp. + P I +
Polyscias spp. + P I +
Primula spp. + A I + +
Pteridium aquilinum  = P. aquilinum  var. esculentum  = P. aquilinum  var. latiusculum = P. esculentum =  P. latiusculum  = Pteris aquilina +

 

 

 

 

 

 

 

V +
Ranunculus spp. + V A I + +
Rheum x cultorum  (=R. rhabarbarum) (хибрид, включващ R. rhaponticum)

R. x cultorum

+  

 

Стъбла

 

P I +
Ricinus communis + VC I W +
Schefflera actinophylla  =

Brassaia actinophylla

+ Сок  

P A

+
Scilla spp. + P +* +
Sedum spp. + P I + +
Senecio spp. + P I +
Solanum spp. + + VC I W + +
Spathiphyllum spp. + P I +
Symphytum spp. + P +
Tanacetum vulgare + PC A I W +
Tulipa spp. + P A I +* +
Veratrum spp. + V +
Xanthosoma spp. + P I +
Xiphium  spp. + PC I W +
Zantedeschia aethiopica + VC I W +
Zigadenus spp. = Zygadenus spp. + V  +* +

 

* – за форсаж

 

 

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *