Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

На 15 май 2015 в София – Хотел Балкан бе проведена Първата национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа организирана от  Българско Академично Дружество по Трудова Медицина с председател Проф. Д-р Невена Цачева, дм, дмн.

Конференцията бе посветена и на 20-годишния юбилей на Факултета по обществено здраве на Медицински Университет – София. Сред почетните гости бяха Ректора на МУ-София Член – кореспондент Проф. Д-р Ваньо Митев, дм, дбн и Декана Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дм, дмн.

Представители на Световната здравна организация, Международна организация на труда, Министерство на труда и социалната политика, ИА „Главна инспекция по труда”, Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Синдикални организации, Организации на работодатели, Български лекарски съюз.

Службата по трудова медицина Есперекс се представи със собствена разработка в постерната сесия.

Конференция - постерна сесия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темата бе „УИНДЧИЛ ИНДЕКСИТЕ ПРИ ОПТИМИЗИРАНЕ НА РЕЖИМА НА ТРУД И ПОЧИВКА В СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ“Уиндчил - строителство

Уиндчил индексите при оптимизиране на режима на труд и почивка в строителната индустрия

 

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *