Европейски насоки за най-добри практики от 2014 г. относно обезопасяване на товара при автомобилен транспорт