Служби по трудова медицина в България – 2014

На сайта на Министерство на здравеопазването нашия регистър на Службите по Трудова медицина се обновява на около месец. От време на време правя (за себе си) анализ на наличните в него данни. Може би се дължи на професионално изкривяване.

Споделих с колеги някои от фактите и учудването и интереса им към информацията ме накараха да споделя поне част от находките с всички вас.

Знаете ли колко са реално лекарите със специалност Трудова медицина в България?

Тази информация не е достъпна нито от БЛС, нито от НСИ, нито от списъка на лекарите публикуван в Държавен вестник – там са само имена и УИН кодове, без специалности.

Реалния отговор не е ясен, има колеги в пенсия, хора работещи в министерства, РЗИ, ТЕЛК и други държавни длъжности, които не им позволяват да работят в служба по трудова медицина.

Практически обаче лекарите работещи в Службите по трудова медицина са посочени в регистъра. Всички до един.

Регистърът обаче е съставен по Български – хората с две фамилии често са писани само с едната, после и с двете.

Някой професори са били доценти през 2008, други са писани като „ст.н.с. I ст.“.

Някои колеги са писани с ДМ, другаде с ДМН, понякога са писани просто като д-р.

Най-лесния начин да ги проверя е да напиша титлите след името и да ги сортирам по азбучен ред след това, така се показват дублираните имена.

И в същност сме само 241 – двеста  четиридесет и един!

Към 30.06.2014 това сме:

д-р Августина Аспарухова Айдемирска
д-р Албена Валентинова Маринова
д-р Албена Стоянова Генчева
д-р Алла Александровна Дакова
д-р Анастасия Димитрова Вълчева
д-р Ангел Димитров Димитров
д-р Анжела Ваньова Петрова
д-р Анжело Иванов Миронов
д-р Ани Василева Петкова
д-р Анита Стефанова Върбанова
д-р Анка Вълчева Радева-Ангелова
д-р Анна Костова Михайлова, доц.
д-р Антоанета Владимирова Георгиева
д-р Антоанета Йорданова Атанасова
д-р Антония Александрова Ворош
д-р Блага Миткова Горчева
д-р Богомил Димитров Драгнев
д-р Божидар Бориславов Тулевски
д-р Божидар Фотев Стефанов,проф. , дм
д-р Бойка Огнянова Оведенска
д-р Валентина Илиева Николова – Тенева
д-р Валери Александров Бельов
д-р Ваня Симеонова Иванова
д-р Васил Иванов Вичев
д-р Васил Иванов Гронков
д-р Василка Димитрова Христева
д-р Василка Тодорова Еврева
д-р Величка Иванова Калинкова-Иванова
д-р Венцислав Кирилов Пецов
д-р Вера Петкова Петкова, доц.
д-р Вергиния Илиева Даскалова
д-р Верка Генчева Койчева, проф. , д.м., д.м.н.
д-р Весела Василева Христева-Мирчева
д-р Веселина Петрова Мирчева
д-р Виолета Петкова Атанасова
д-р Виргиния Николова Куцарова
д-р Виржиния Василева Хвърчилкова
д-р Владимир Йорданов Паскалев
д-р Владимир Христов Карамфилов
д-р Владислав Христов Иванов
д-р Володя Иванов Тинчев
д-р Вярка Димитрова Среброва-Георгиева
д-р Габриела Николаева Кръстева-Николова
д-р Галина Петрова Дойкова
д-р Галя Върбанова Черпанска
д-р Георги Александров Иванов
д-р Георги Борисов Павлов
д-р Георги Иванов Армянов
д-р Георги Иванов Кънев
д-р Георги Петров Ангелов
д-р Георги Петров Кавлаков
д-р Георги Христов Банков
д-р Гергана Христова Георгиева
д-р Даниела Живкова Македонова
д-р Дарина Василева Цветанова
д-р Даринка Петрова Кръстева
д-р Дафина Стефанова Савова-Тончева
д-р Деляна Дечкова Михайлова
д-р Деница Валентинова Иванова
д-р Денчо Стойков Цоневски, доц.
д-р Десислава Антонова Братова
д-р Десислава Симеонова Терзиева
д-р Диана Бориславова Апостолова
д-р Диана Николова Дикова-Стойчева
д-р Диана Николова Янкова – Перухова
д-р Диана Тенева Танева
д-р Димитър Великов Карачивиев
д-р Димитър Йорданов Йорданов
д-р Димитър Костадинов Ламбрев
д-р Димо Йорданов Искрев
д-р Димчо Христолов Томов
д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, проф.
д-р Донка Иванова Ненкова
д-р Дорина Йорданова Манахилова
д-р Евгения Георгиева Динчева, проф. , дмн
д-р Евгения Димитрова Цанкова
д-р Евгения Иванова Вътова
д-р Елена Найденова Цекова
д-р Елена Николова Дикова
д-р Елена Спасова Христова
д-р Еленка Петрова Лозанова
д-р Ели Атанасова Серафимова
д-р Елка Илиева Тосева
д-р Емил Веселинов Николов
д-р Емил Влайков Воденичаров, доц.
д-р Емил Радков Дацов, ст. н. с. II ст. д.м.
д-р Емилия Георгиева Кънчева
д-р Емилия Христова Иванович, ст.н.с. I ст. , дмн
д-р Жанета Димитрова Велева
д-р Жанета Рачева Проданова
д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева
д-р Жоржета Димитрова Митова
д-р Жулиета Сотирова Бянкова
д-р Захари Кирилов Иванов, ст. н. с. II ст.
д-р Злати Демирев Златев,доц. , дм
д-р Златка Вичева Монева
д-р Златка Йорданова Василева
д-р Зоя Каменова Велева
д-р Зюмбюла Тодорова Душкова
д-р Иван Матеев Иванов
д-р Иван Николов Паунов, дм
д-р Иван Стефанов Златаров, доц.
д-р Иваничка Великова Терзиева
д-р Иваничка Великова Янкулова
д-р Иванка Георгиева Гавазова
д-р Иванка Митева Думанова
д-р Ивелина Русева Андонова
д-р Илиана Петева Илиева
д-р Илианна Иванова Попова
д-р Илия Асенов Рупов
д-р Илияна Василева Михайлова, доц.
д-р Йордан Михайлов Стайков
д-р Йорданка Димитрова Златева
д-р Йорданка Михайлова Ангелова-Миронова
д-р Йорданка Теофилова Господинова
д-р Йорданка Тодорова Хаджиева, проф.
д-р Йохан Стаменов Конов
д-р Ирена Йорданова Стоилова
д-р Ирина Иванова Станилова
д-р Искра Кирилова Савчева-Славова
д-р Камен Димитров Копаранов
д-р Каролина Дошева Любомирова, доц.
д-р Красимира Иванова Гюрова
д-р Красимира Станчева Лазарова-Арнаудова, д.м., к.м.н.
д-р Кристалина Вълкова Василева
д-р Лидия Янкова Михайлова
д-р Лилия Минчева Димитрова
д-р Лиляна Цанева Дукова, доц.
д-р Лина Аспарухова Начева
д-р Лозиния Александрова Ангелова
д-р Любов Панайотова Хлебарова-Хиджова
д-р Людмила Иванова Тенева
д-р Людмила Николаевна Василева, дм
д-р Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова
д-р Магдалена Цветанова Петкова
д-р Маргарита Илиева Колева,проф.  , дмн
д-р Маргарита Николова Кръстева-Иванова
д-р Маргарита Христова Лалова
д-р Мариана Георгиева Грънчарова
д-р Марий Генадиев Татаров
д-р Марин Костадинов Хараламбиев
д-р Мария Георгиева Чернаева
д-р Мария Тодорова Господинова
д-р Марияна Богомилова Гетова
д-р Марияна Георгиева Грънчарова
д-р Марияна Димитрова Даскалова
д-р Марияна Рашева Стойновска, доц.
д-р Марта Николова Ханджиева
д-р Мая Борисова Лунголова
д-р Мая Григориевна Ляпина
д-р Мая Панайотова Кьосева
д-р Миглена Велинова Владова
д-р Милена Георгиева Цонева
д-р Милена Димитрова Палазова
д-р Милена Николова Медарова
д-р Милка Каменова Хаджийска
д-р Милчо Стоянов Касъров
д-р Михаил Ненков Зарев
д-р Михаил Пасков Попов
д-р Наташа Генова Иванова
д-р Невена Костова Цачева-Христова,проф., дмн
д-р Недко Тодоров Събев
д-р Недялка Христова Христова
д-р Нели Василева Георгиева
д-р Нели Костадинова Градева, н. с. I ст.
д-р Нели Славова Петева
д-р Нели Христова Колева
д-р Нелка Пенева Долмова-Кюшелиева
д-р Ненчо Борисов Иванов
д-р Нестор Величков Митрев
д-р Никола Груев Груев
д-р Николай Кирилов Статев
д-р Нина Атанасова Драгиева-Тулбенска
д-р Нина Костадинова Червенкова-Петрова
д-р Оксана Ростиславовна Пураджиева
д-р Олга Францевна Михайловская
д-р Павел Колев Гълъбов
д-р Павлина Любомирова Гидикова – Гешева
д-р Павлинка Иванова Хубанова-Петрова
д-р Петко Русев Сербезов
д-р Петромила Жекова Петрова-Саръиванова
д-р Петър Борисов Гитев
д-р Петя Иванова Янева
д-р Петя Цветкова Качакова
д-р Ради Илиев Пеев
д-р Радка Иванова Борикова
д-р Радослав Михайлов Василев
д-р Радост Спиридонова Асенова
д-р Радостина Георгиева Герасимова
д-р Райна Георгиева Илиева
д-р Рени Веселинова Попова
д-р Рети Исак Самоковлийска Бъчварова
д-р Ружа Стефанова Дончева – Русева
д-р Румен Михайлов Кирилов
д-р Румен Николов Мухчиев
д-р Румен Павлов Василев
д-р Румяна Симеонова Андонова
д-р Румяна Стоянова Стоянова
д-р Румяна Тодорова Граматикова
д-р Светла Ангелова Димитрова
д-р Светла Илиева Тропчева
д-р Светла Рангелова Гюрова–Кирова
д-р Светлана Ганчева Нонева-Стоянова
д-р Светломир Илиев Томов
д-р Сена Генова Неделчева
д-р Силвена Тенева Шивикова-Станчева
д-р Силвия Методиева Мирчева
д-р Силвия Стоилова Василева
д-р Симеонка Николова Цоневска-Чочкова
д-р Славянка Иванова Петрова
д-р Снежана Веселинова Терзиева
д-р София Евстатиева Георгиева
д-р Станимир Атанасов Стойков
д-р Станчо Ненов Станев
д-р Стела Цанева Куцарова
д-р Стефан Георгиев Чакъров
д-р Стефан Евстатиев Манов
д-р Стефанка Стоянова Янева
д-р Стоянка Александрова Моллова-Гарилова
д-р Стоянка Николова Парушева
д-р Стоянка Тодорова Кочешева
д-р Страхил Георгиев Кръстев
д-р Тамара Христова Миндевска-Лазарова
д-р Таня Пенева Кунева, доц.
д-р Теменуга Славчева Стефанова-Иванова
д-р Теодора Тодорова Димитрова
д-р Тодор Ангелов Попов, проф., ст.н.с. I ст. Дмн
д-р Тодор Георгиев Иванов
д-р Тонка Асенова Матеева
д-р Трендафил Георгиев Трендафилов
д-р Феодора Хирш Максимова
д-р Христо Тошков Христов
д-р Цветомир Иванов Димитров
д-р Цветушка Стоева Илиева
д-р Ценка Пенчева Матева
д-р Ценко Иванов Иванов
д-р Юлия Венкова Раденкова-Саева
д-р Юлия Димитрова Илиева
д-р Явор Кирилов Десподски
д-р Яна Георгиева Илиева
д-р Яни Димитров Гайдаров

One Comment

  1. Иван Киров 15/07/2014

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *