Производствена характеристика

Производствената характеристика е документ, които се изисква от ТЕЛК и НЕЛК.

Тя се изисква, както при определяне на процент нетрудоспособност, така и при продължаване на отпуск по болест, когато лекаря и ЛКК вече нямат право да издават нови болнични листа.

Обикновено при продължаване на отпуск по болест ТЕЛК изисква един екземпляр, а при определяне на процент нетрудоспособност – 2 бр.

Не е проблем втория екземпляр да е ксерокопие, но подписите и печатите е добре да са оригинални – т.е. направете ксерокопие на попълнения лист преди да е подписан и подпечатан и след това дайте и двата екземпляра за подпис и печат.

Производствената характеристика има четири страници.

Първата и последната страница се попълват от ТРЗ, Личен състав или счетоводството на работодателя – те съдържат данни за болнични, данни от трудовата книжка, кодове на икономическа дейност /НКИД/, кодове на професии /НКПД/ категория труд и други.

След като първата и последната страница са попълнени вътрешните 2 и 3 страница се попълват от Службата по Трудова медицина.

Никога не оставяйте производствената характеристика за последния ден преди комисията.

Виждате, че трябва да минете, както през работодателя, така и през трудовата медицина която Ви обслужва.

 

4 коментара

  1. Д.Иванова 03/02/2016
  2. Д-р СербезовAuthor 23/11/2016
  3. Вл. Леваков 17/05/2017
  4. Д-р СербезовAuthor 16/10/2017

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *