Декларация по член 15 от ЗЗБУТ – технически подробности

Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава от всички фирми извършвали дейност през предходната година и с поне един назначен работещ. Към тях спадат и фирмите с повече от един съдружник.

Не подават декларация за предходната 2010 година само фирмите:

– регистрирани и започнали дейност след 01.01.2011 година.

– ЕТ и ЕООД само с един съдружник и без работници през 2010 година.

Декларацията независимо дали се подава на хартия в съответната Инспекция по труда или по електронен път се попълва и съставя със съответния софтуер наличен на сайта на Главна инспекция по труда.

Работи само под Уиндоус. (За съжаление 😉 )

Софтуера не само попълва декларацията, но и прави съответните проверки на данните които въвеждате.

По този начин си гарантирате, че няма да пропуснете някое поле или да попълните грешни данни.

По-голямата част от декларацията са данни за Здравословните и безопасни условия на труд във фирмата Ви и съответствието им със българското законодателство.

Поради тази причина е най-добре да я попълва Отговорника Ви по Охрана на труда, ТБОТ и т.н.

На първите страници данните са в обхвата на счетоводството Ви и отдела Човешки ресурси/Личен състав.

Ако нямате щатен/нещатен отговорник по БЗР/Охрана на труда и не сте сигурен какво да попълвате – оставете попълването на своята служба по трудова медицина.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *