Нова наредба заменя Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми

Нова наредба № Iз-1971/29.10.2009г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БEЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР влиза в сила от 05.06.2010 г.

Издадена е от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството и е обнародвана в ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г.

Тя ще замени досегашната Наредба 2. Промяната ще засегне всички занимаващи се с проектиране или спазване на противопожарни норми – специалисти по Безопасност на труда, Служби по трудова медицина, проектанти и консултанти по сигурността.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *