Инструктажи, сертификати и лично досие.


От много ваши въпроси разбирам, че има доста неясноти относно реда за провеждане на инструктажите, документирането им и периодичността на провеждането им. Като лекар по трудова медицина съм наясно, че никой отговор не може да бъде напълно изчерпателен, но съм опитал да систематизирам основното.

Подготвих една малка схема за събирането на документи, сертификати и провеждането и документирането на инструктажите.

Да започнем от далеч:

Когато решите да наемете нов работник проверете дали длъжността изисква някакъв сертификат.
Квалификационна група по електробезопасност примерно, правоспособност за управление на мото/електрокар, правоспособност за подемник и т.н.

Изисквайте ги предварително, вземете копия за личното досие на работника. Ако назначите човек без правоспособност в последствие ще трябва да платите за обучението му. Ако е един – добре, а ако са повече?

Когато назначите нов човек, запознайте го с длъжностната му характеристика, дайте му копие и оставете копие за досието му подписано лично от него.

Идва ред на началния инструктаж. Той има за цел да запознае работника с много неща като най-важни за него са правилника за вътрешния ред, работно време, обща безопасност.

Началния инструктаж се провежда в деня на постъпването, документира се в книга за начален инструктаж и се издава служебна бележка. Служебната бележка има стандартна форма /пример има в самата книга/. На всяка бележка се дава номер и номера се отбелязва в книгата за начален инструктаж. Бележката се съхранява в досието на работника. Смисълът е – има две места от където може да се засече провеждането на инструктаж – книгата и досието.

Въвеждането в работата става с обучение и/или прикрепване към по-квалифициран работник. Това обучение става на работното място на новия работник и се отбелязва в книгата за периодичен инструктаж, СЛЕД завършването на обучението. Инструктажа се нарича инструктаж на работното място, отбелязва се като такъв в книгата и се посочва ПЕРИОДА /от дата до дата/ през който е проведен. Срещу подписите на работника и инстуктиращият го, прекият началник се подписва, че вече му разрешава самостоятелна работа. Т.е. без пряк надзор.

През определен период се провеждат опреснителни инструктажи по безопасност и охрана на труда – периодични инструктажи. Те също се отбелязват в книгата за периодичен инструктаж. Отбелязват се като „периодичен“ инструктаж в съответната графа и се посочва САМО ДАТАТА на провеждането им. Срещу тях НЕ се полага подпис от прекия началник за разрешение за самостоятелна работа.

Максималния период през който се провеждат е през 3 месеца. Отсъствалите работници се инструктират веднага след започване на работа. При по-дълго отсъствие/откъсване от работа работниците се инструктират дори да не е изтекъл приетия срок.

Нов инструктаж на работното място с разрешение за самостоятелна работа след провеждането му се прави на ВСИЧКИ работници преместени/преназначени на нова длъжност.

Сигурен съм, че имате още въпроси и ще се радвам да ви отговоря директно или в коментарите на статиите ми.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *