Нова наредба за асансьорните уредби

НАРЕДБА № 2 ОТ 8 ЮНИ 2009 Г. ЗА ИЗБОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ – Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2009г.

Наредбата не се отнася за товарни асансьори, но засяга всички пътническо – товарни асансьори в сгради до 20 етажа.

За всички колеги специалисти по Безопасност и здраве при работа и Служби по трудова медицина старата наредба е отменена, но проектите започнати по време на нейното действие остават валидни.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *