Оглед на работните места – основен план за работа – част I

Огледът на работните места е дейност често подценявана от експертите по здравословни и безопасни условия на труд.
Независимо от степента на теоретична подготовка, независимо от пълното познаване на даден работен процес, независимо от богатия опит с даден тип помещения и извършваната в тях дейност – ако експертите не спазят определен протокол, съществува реална опасност да пропуснат важни подробности.

Това може да повлияе в значителна степен както на оценката на риска, така и на представянето на самия експерт пред неговите клиенти.

Огледът е субективна дейност и това което виждаме зависи силно от опита и знанията на експерта. Всеки оглед е и „моментална снимка“ на състоянието на нещата. Във всеки един друг момент те могат да се отклоняват, както в положителна, така и в отрицателна посока.

Тук изниква въпроса за обективизирането и документирането на огледа. Обективизирането може да се направи чрез по-голям и разнороден екип – всеки в групата улавя различни моменти и ги пречупва през своя опит. Другата възможност е фотографирането или филмирането на огледа.

Едно отклонение – снимането и/или филмирането на един оглед в производството, търговията или сферата на услугите винаги трябва да е съгласуван с ръководството и да е получено писмено разрешение от висшето ръководство.

Къде е проблемът?
Производствената и търговска тайна. Снимането на поточна линия или дори на склад може да разкрие на конкуренцията сериозни данни за технологията или търговските взаимоотношения на фирмата.

Какви са вариантите?
Най-лесният – материалите да се съхраняват в самата фирма. Отговорността по опазването им е оставена на самите тях, но затруднява експертната работа и бързото „консултиране“ с материалите при необходимост.

Да се съхраняват при определен режим от експертите и да се предават или унищожават при приключване на договора. Улеснява работата на експертите, но не дава достатъчно сигурност на клиента дори при съхраняване в сейф, под охрана на СОТ и пропускателен режим до помещението – винаги съществува възможност за неоторизирано копиране.

Трети вариант – да се обработят материалите на място при клиента като се премахнат свързаните с технологията и/или продуктите образи. С настоящото състояние на техниката и програмите за обработка на образи „замъгляването“ или пикселизацията дори на няколко стотици снимки не би отнело повече от няколко часа работа на един човек.
След това обработените образи – със силно намалено присъствие на производствена и търговска тайна могат да се съхраняват от експертите, а оригиналите – за сравняване и архив могат да се съхраняват от клиента.

2 коментара

  1. Anonymous 23/03/2009
  2. Д-р Сербезов 23/03/2009

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *