Обучение

ЕСПЕРЕКС ЕООД осигурява на своите клиенти пряко или дистанционно:

 • Обучение на Лицата провеждащи инструктажите по Наредба № РД-07-2 /16.12.2009 г.
 • Обучения на Комитетите и Групите по условия на труд.
 • Обучение на работещите по правилата за Първа долекарска помощ.
 • Обучения за използването на Личните предпазни средства (ЛПС).
 • Обучения на групите за Първа помощ при промишлени аварии и природни бедствия.

Специализирани обучения:

 • Подготвяне и внедряване на BS OHSAS 18001:2007 .
 • Физически одит по ЗБУТ на обекти.
 • Пожарогасене и евакуация на обекти.
 • Долекарска помощ на откъснати и отдалечени работни места.

Обучението по първа долекарска помощ има три степени:

 1. Началното ниво  включва основни умения за кръвоспиране, временни превръзки и транспорт на пострадали.
 2. Разширеното ниво  включва обучение за:
  • кардио-пулмонална ресусцитация /КПР/ или т.нар. „Изкуствено дишане и сърдечен масаж“
  • полева сортировка
  • прийом на Хаймлих
  • интоксикации
  • ухапвания.
 3. Специализираните курсове се правят за конкретни производства със специфични опасности.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *