Производствена характеристика
въпроси и отговори
Производствената характеристика е документ, които се изисква от ТЕЛК и НЕЛК. Тя се изисква, както при определяне на процент нетрудоспособност, така и при продължаване на отпуск по болест, когато лекаря и ЛКК вече нямат право да издават нови болнични листа. …