Предпътни медицински прегледи – Промени в Закона за автомобилните превози
новини
Благодарение на наш анонимен читател който ни обърна внимание върху промяната бързаме да Ви съобщим: В ДВ бр.99 от 14 Декември 2012г. е публикувана промяна в ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (ДВ, БР. 82 ОТ 1999 Г.) Основната промяна към която …