Недоспиването – съизмеримо с алкохолната интоксикация
трудова медицина
На вниманието на всички експерти по БЗР и колеги от служби по трудова медицина и всички съставящи графици за работа, определящи работни смени и работещи с мисъл за собствената им безопасност. В проучване проведено съвместно между университети от Австралия и …