Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ.
Ежегодното подаване на Декларации по чл.15 от ЗЗБУТ е в разгара си. Крайният срок за подаването както вече знаете е 30 април. Подаването може да става както директно в регионалната Инспекция по труда така и онлайн подписана с електронен подпис.
Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ – два дни до крайния срок!
Останаха само два дни /единият е почивен/ до крайния срок за подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ към Инспекцията по труда! Не забравяйте, че тази година декларация подават и всики ЕООД в който собственика е назначен по договор за
Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ – безплатно подаване
За всички наши клиенти Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС подготвя и подава Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ към Инспекцията по труда. Напомняме на всики съдружници в ООД и други дружества, че дори и да не са извършвали дейност през 2010
Декларация по член 15 от ЗЗБУТ – технически подробности
Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава от всички фирми извършвали дейност през предходната година и с поне един назначен работещ. Към тях спадат и фирмите с повече от един съдружник. Не подават декларация за предходната 2010 година само
Подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2010г.
Идва време за подаването на Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ за 2010 година. Тази година срокът не е удължен! Нека не чакаме последния ден! (пак) Съгласно нормативната база (и сайта на ГИТ) НОВОТО за 2011 година е: „Подаване на декларации
За контрола, ефективността и Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ
Всички служби по трудова медицина с трепет очакваме няколко нови наредби и промени на стари такива. Една която трябваше да излезе вчера/10.12.2009г./ бе наредба уточняваща какво точно ще се включва във вече ежегодната Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ. Не знам