RSS Feed

Връзки

Скорошни публикации

Скорошни коментари

Етикети

бедствия и аварии бърнаут синдром декларация по чл.15 от ЗЗБУТ ден на безопасността и здравето ден на земята загуби законодателство за работниците засилени проверки здраве икономическа криза инспекция по труда катастрофи компетенция конвенция 161 мот криза кърлежи лекари по трудова медицина лични предпазни средства медицина международен ден на възпоменание за загиналите работници морална дилема новини обучение одит по работни места околна среда пожарна безопасност полезни съвети помощ почивни дни промени в кодекса на труда първа помощ работа в отдалечени или изолирани места ревизионна книга служба по трудова медицина есперекс специализиран софтуер за служби по трудова медицина топлинен удар триаж трудова трудова медицина трудови злополуки убунту удовлетворение от работата услуги физиология на труда

Статии

Категории

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ.

март 21st, 2012 by Д-р Сербезов in трудова медицина

Ежегодното подаване на Декларации по чл.15 от ЗЗБУТ е в разгара си.

Крайният срок за подаването както вече знаете е 30 април.

Подаването може да става както директно в регионалната Инспекция по труда така и онлайн подписана с електронен подпис.

Декларацията може да се подписва както с ел.подпис на собственик/управител/МОЛ , така и с ел.подпис на упълномощено лице.

Във всички случаи обаче Декларациите се попълват и създават със специалния безплатен софтуер достъпен от сайта на ИА Главна Инспекция по Труда.

Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС попълва и подава декларациите на своите клиенти в рамките на стандартния ни годишен абонамент.


Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ – два дни до крайния срок!

Останаха само два дни /единият е почивен/ до крайния срок за подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ към Инспекцията по труда!

Не забравяйте, че тази година декларация подават и всики ЕООД в който собственика е назначен по договор за управление.


Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ – безплатно подаване

март 15th, 2011 by Д-р Сербезов in оценка на риска, трудова медицина

За всички наши клиенти Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС подготвя и подава Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ към Инспекцията по труда.

Напомняме на всики съдружници в ООД и други дружества, че дори и да не са извършвали дейност през 2010 и да не са имали назначени други работещи – задължението за подаване на декларация ОСТАВА.

Тъй като гореспоменатите юридически субекти имат много малко други задължения по трудовото законодателство, консултациите, услугите и подаването на декларация за тях са на преференциални цени.

Обадете ни се за повече подробности!

Д-р Сербезов – 0878/33 00 47

http://esperex.blogspot.com


Декларация по член 15 от ЗЗБУТ – технически подробности

Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава от всички фирми извършвали дейност през предходната година и с поне един назначен работещ. Към тях спадат и фирмите с повече от един съдружник.

Не подават декларация за предходната 2010 година само фирмите:

- регистрирани и започнали дейност след 01.01.2011 година.

- ЕТ и ЕООД само с един съдружник и без работници през 2010 година.

Декларацията независимо дали се подава на хартия в съответната Инспекция по труда или по електронен път се попълва и съставя със съответния софтуер наличен на сайта на Главна инспекция по труда.

Работи само под Уиндоус. (За съжаление ;-) )

Софтуера не само попълва декларацията, но и прави съответните проверки на данните които въвеждате.

По този начин си гарантирате, че няма да пропуснете някое поле или да попълните грешни данни.

По-голямата част от декларацията са данни за Здравословните и безопасни условия на труд във фирмата Ви и съответствието им със българското законодателство.

Поради тази причина е най-добре да я попълва Отговорника Ви по Охрана на труда, ТБОТ и т.н.

На първите страници данните са в обхвата на счетоводството Ви и отдела Човешки ресурси/Личен състав.

Ако нямате щатен/нещатен отговорник по БЗР/Охрана на труда и не сте сигурен какво да попълвате – оставете попълването на своята служба по трудова медицина.


Подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2010г.

Идва време за подаването на Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ за 2010 година.

Тази година срокът не е удължен! Нека не чакаме последния ден! (пак)

Съгласно нормативната база (и сайта на ГИТ) НОВОТО за 2011 година е:

“Подаване на декларации и уведомления по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2011 година

Съгласно член 3 от действащата към настоящия момент Наредба № 3 от 23.02.2010г., регламентираща формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ, в срок до 30 април 2011 г. всички задължени лица трябва да подадат декларация за 2010 година или съответно уведомление за непроменени обстоятелства.

Задължение за подаване на декларация или уведомление
Всички задължени лица трябва да подадат за 2010 година:

* декларация, ако:

o нямат подадена декларация за 2009 г., която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ”

или

o имат подадена декларация за 2009 г., но през 2010 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.)

* уведомление, ако:

o имат подадена декларация за 2009 г. и през 2010 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.).

Начин за подаване на декларация или уведомление
Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието.
При подаване на място е необходимо:
*  за декларация – да бъде представена както в електронен, така и в хартиен вид, като за подготовката й се използва специализираният софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+, предоставян безплатно и достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ”;

*  за уведомление – да бъде представено в хартиен вид, като то се попълва по образец съгласно приложение № 2 на Наредбата. Образецът на уведомлението е достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ” и може да бъде попълнен включително и на ръка. Уведомление по образеца може да бъде попълнено и отпечатано и от предоставяния безплатно от ИА „ГИТ” специализиран софтуер ЗБУТ+, без това да е задължително.

При подаване по електронен път както за декларация, така и за уведомление е необходимо съответният документ да бъде попълнен чрез специализирания софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+ (предоставян безплатно и достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ”), след което той да бъде изпратен чрез Интернет от уеб портала в Интернeт страницата на ИА „ГИТ”.

——-

Съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. „промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране” е промяна в декларираните обстоятелства по Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията. Това са промени свързани с:

*  наименованието, седалището и адреса на управление на ЮЛ/ФЛ;

*  основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;

*  работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под земята;

*  опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;

* необходимостта от използването на лични предпазни средства;

* работните места с видеодисплеи.

Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.”

Напомняме на всички, че Служба по Трудова медицина ЕСПЕРЕКС ЕООД подава

декларациите на своите клиенти без увеличение на годишния абонамент.

P.S. Моля Ви, не чакайте последния ден и през тази година ;-)

P.S.S.  Живот, здраве и късмет през новата 2011 година!!!


За контрола, ефективността и Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

декември 11th, 2009 by Д-р Сербезов in въпроси и отговори, полезно, трудова медицина

Всички служби по трудова медицина с трепет очакваме няколко нови наредби и промени на стари такива.

Една която трябваше да излезе вчера/10.12.2009г./ бе наредба уточняваща какво точно ще се включва във вече ежегодната Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ.

Не знам какво са измислили в МТСП и МЗ. Ако някой знае да пусне нещо в коментарите.

Това което ме изненадва е, че никой не мисли, че пускането на декларацията през уеб е добра идея.

Защо?

Казват, че не всеки бил длъжен да има електронен подпис. Вярно.

Но какво пречи аз да пусна декларациите на моите клиенти с моя подпис?

Или счетоводителите им с техните подпис?

Двама студенти могат да направят една проста SQL база данни с 10-15 колонки и прост, но изключително сигурен интерфейс под Linux  за 2 седмици.

Ще струва не повече от 1000 лева. Заедно със сървъра.

Ще спести десетки хиляди човекочаса чакане в инспекцията, огромни опашки, стрес и гняв.

Нека хората, които нямат подписи да отидат да чакат. Ще бъдат по-малко, ще чакат по-малко, ще спестим и тяхното време.

Защо нещата трябва да се случват все по-трудния начин?