ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 14 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КОИТО В ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪЗДАВАНЕТО НА ЗВЕНА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ Обн. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г.  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места Раздел I Общи изисквания Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. граничните стойности на
Служби по трудова медицина в България – 2014
На сайта на Министерство на здравеопазването нашия регистър на Службите по Трудова медицина се обновява на около месец. От време на време правя (за себе си) анализ на наличните в него данни. Може би се дължи на професионално изкривяване. Споделих
Обучения за работа с Лични предпазни средства
Много често работата на службите по трудова медицина свързана с личните предпазни средства се ограничава със Списъка на личните предпазни средства. Едно от основните неща, което много хора забравят, е че Личните предпазни средства трябва да отговарят на определени стандарти:
Недоспиването – съизмеримо с алкохолната интоксикация
На вниманието на всички експерти по БЗР и колеги от служби по трудова медицина и всички съставящи графици за работа, определящи работни смени и работещи с мисъл за собствената им безопасност. В проучване проведено съвместно между университети от Австралия и
Медицински речник за MS Word
С много колеги работещи в служби по трудова медицина имаме общ проблем. Обработваме големи обеми текст със смесен медицински и технически речник. Проблемът е, че повечето политехнически термини са включени в правописната проверка на MS Word и OpenOffice Write, но
Промени в Кодекса на труда – извънредн труд, обучение и стаж.
Официално се променя статута на обучаващите се лица и лицата с договор за стаж. Промените ще засегнат всички занимаващи се с осигуряване на ЗБУТ, както специалистите по БЗР така и службите по трудова медицина. ЗАКОН за изменение и допълнение на
Офис ежедневие и трудова медицина
Понякога преглеждаме старите архиви с публикации и попадаме на статии, които винаги ще бъдат актуални. Ежедневието ни се променя, променят се и възможностите за решаване на проблемите, но самите проблеми на трудовата медицина много често се повтарят. Пет години по-късно…
Термична обработка на храните и съхранението им чрез замразяване и охлаждане
Въпреки че темата е встрани от здравословните и безопасни условия на труд и трудовата медицина и попада в обхвата на системите НАССР ни задават много въпроси по нея. Международното и българското законодателство регулиращи безопасността на храните са изключително обемни и