Главна инспекция по труда и Националната агенция за приходите започват масови съвместни проверки в цялата страна
По-долу публикувам дословно последното прессъобщение на Изпълнителна агенция Главна Инспекция по Труда. Проверките започват от 04 Юли 2011! „Съвместни масови проверки за предотвратяване на допусканите нарушения и за гарантиране на трудовите и осигурителните права на работещите хора започват Главна инспекция
Нова инструкция на НОИ за болничните листове
Всички колеги от службите по трудова медицина, счетоводителите и работещите в човешки ресурси,ТРЗ и т.н. се занимават редовно с болнични листи. Всеки разбира се има конкретни части от документа които са му задължение, но на всички ни трябва актуална информация.
Надомна работа – нови изменения в Кодекса на труда
С обнародваните в бр.33 от 26 Април 2011г. на Държавен вестник промени в КТ се регулират взаимоотношенията работещ – работодател. Ето и самата добавка: ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА (ДВ, БР. 26 И 27 ОТ 1986 Г.) Обн.
Декларация по член 15 от ЗЗБУТ – технически подробности
Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава от всички фирми извършвали дейност през предходната година и с поне един назначен работещ. Към тях спадат и фирмите с повече от един съдружник. Не подават декларация за предходната 2010 година само
Подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2010г.
Идва време за подаването на Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ за 2010 година. Тази година срокът не е удължен! Нека не чакаме последния ден! (пак) Съгласно нормативната база (и сайта на ГИТ) НОВОТО за 2011 година е: „Подаване на декларации
България публикува Конвенцията за надомния труд.
Министерството на труда и социалната политика обнародва в ДВ. 75 от 24 Септември 2010г в сила от 17 юли 2010г.КОНВЕНЦИЯ № 177 ОТНОСНО НАДОМНИЯ ТРУД Според Член 1…..“ За целите на тази конвенция: а) определението „надомен труд“ означава работа, извършвана
Промяна в Наредбата за декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ.
Очакваната от седмици промяна в Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравос­ловни и безопасни условия на труд излезе в днешния
Отмениха Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността.
С ПМС № 87/05.05.2010г. обнародвано в държавен вестник бр.36 от 14 Май 2010г. се отменя Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. Със същото постановление влиза в сила новата Наредба за медицинската експертиза. Думите трудова медицина отново се споменават само в
Тълкувания относно Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ
На сайта на Главна инспекция по труда /ГИТ/ има доста обяснения и тълкувания, включително секция въпроси и отговори. Повечето въпроси вече сме ги разглеждали, но има и няколко все още не достатъчно ясни на „широката“ публика. Първият е: какъв електронен
Обучения по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Съгласно новата НАРЕДБА No РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 102