Инструкция № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации
Излезе новата ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации. На всички колеги от службите по трудова медицина отговарящи за осъществяването на
Офис ежедневие и трудова медицина
Понякога преглеждаме старите архиви с публикации и попадаме на статии, които винаги ще бъдат актуални. Ежедневието ни се променя, променят се и възможностите за решаване на проблемите, но самите проблеми на трудовата медицина много често се повтарят. Пет години по-късно…
Термична обработка на храните и съхранението им чрез замразяване и охлаждане
Въпреки че темата е встрани от здравословните и безопасни условия на труд и трудовата медицина и попада в обхвата на системите НАССР ни задават много въпроси по нея. Международното и българското законодателство регулиращи безопасността на храните са изключително обемни и
Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях
От много отдавна не само аз, но и много колеги протестират срещу поголовното поставяне на нестандартни препятствия и неравности по пътя или т.нар. „легнали полицаи“. Проблемът е основно прекалено голямата височина комбинирана с малка широчина. Освен ако не шофирате истински
Фашизмът в България – днес АСТА,  утре – концлагери.
Правителството на САЩ и блюдолизците им по света ни измамиха с най-стария фокус в учебника. Докато всички погледи бяха обърнати към скандалите в Aмерика с PIPA и SOPA тихо и кротко в Токио упълномощени представители на правителствата по света подписаха
НАРЕДБА №20/08.09.2011 ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СТАНДАРТИТЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИТЕ КОРАБИ
НАРЕДБА № 20 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СТАНДАРТИТЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИТЕ КОРАБИ Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1)
НАРЕДБА № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАРЕДБА № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) С тази наредба се определят: 1. видовете сечи и методите за тяхното провеждане; 2. условията и
Пожарогасители – за автомобила и дома
Често решаваме да спестим пари от важни неща,като си мислим че сме неуязвими. Едно от тези неща са пожарогасителите. Колко от вас имат пожарогасител в кухнята? Колко от вас имат хубав пожарогасител в личния си автомобил? Подобни аерозолни „дезодоранти“ отбиват
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Законът влиза в сила от 25.01.2011 г. и обнародван в ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г. Тепърва ще видим колко от предвиденото ще изпълни новата агенция. Дори на първи прочит обаче излизат интересни моменти: “ Чл. 3. (1) Българската агенция