Промяна в Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
новини
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.; бр. …
Промяна в Правилника за безопасност при работа по електро обзавеждането с напрежение до 1000 V
новини
В ДВ 49 от 4.6.2013 излезе изменение и допълнение на Правилника за безопасност при работа по електро обзавеждането с напрежение до 1000 V. Промяната засяга основно обучението за получаване и поддържане на квалификационна група по електробезопасност. Всички колеги от службите …
Конвенция № 161 на МОТ от 1985 за службите по трудова медицина
новини
Българските правителства имат традицията да ратифицират международни конвенции и да „забравят“ да напишат Закони, Наредби и Правилници въвеждащи ги в действие. От което България губи пари. Поради санкции. Често се случва и друго. Пишат се ентусиазирано Закони, Наредби и Правилници …
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
индустриални аварии
В Държавен Вестник брой 30 от 26.03.2013 бе публикувана поредната промяна в Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Всички колеги по БЗР и лекари по Трудова медицина знаят, че …
15 години Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – Пловдив
новини
На 08.02.2013 най-старият Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – Пловдивският отпразнува своята 15-та годишнина. Почетни гости на тържеството бяха представители на ИА ГИТ, представители на другите клубове в страната и основателите на клуба. Клубът ни е …
Енергоспестяващи LED заместители на Халогенните ампули G4
новини
Стандартните халогенни ампули с цокъл G4 ползвани широко във всякакви осветителни тела обикновено са 10W и имат среден живот 1000-2000 часа или 1-2 години. Вече има светодиодни LED заместители със същият цокъл и подобни или дори по-добри характеристики. Размерът е …
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
индустриални аварии
В последния държавен вестник за 2012 -та е публикувана новата Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване. Наредбата е свързана основно с правата, задълженията и действията на местните власти при различни природни бедствия и индустриални аварии. …
Предпътни медицински прегледи – Промени в Закона за автомобилните превози
новини
Благодарение на наш анонимен читател който ни обърна внимание върху промяната бързаме да Ви съобщим: В ДВ бр.99 от 14 Декември 2012г. е публикувана промяна в ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (ДВ, БР. 82 ОТ 1999 Г.) Основната промяна към която …
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
новини
В Държавен вестник бр.84 от 2 Ноември 2012г. е публикуван нов закон за изменение на ЗЗВВХВС. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (първа публикация ДВ 10/2000) В сила от …