Работа от разстояние и инструктаж на работещите

Поради масовото навлизане на работата от разстояние в момента при много работодатели възниква въпросът – как да се проведат и удостоверят инструктажите съгласно Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/2009 г.).

Има вече няколко тълкувания от страна на МТСП публикувани в тяхната страница въпроси и отговори.

Едното решение е инструктажите при работа от разстояние да се документират в електронни документи, като следва да се приложи такава организация на работа с тях, която не нарушава разпоредбата на чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/2009 г.) и при спазване на изискванията за работа с електронни документи и електронни удостоверителни услуги. (Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги).

Вторият вариант е когато има физическа комуникация между работника и работодателя (чрез куриер например) инструктажите да се провеждат и чрез средствата на информационните и комуникационни технологии, а удостоверяването да стане физически, като книгата за инструктаж се изпрати до работника за подпис по куриера.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *