Промени в основните алгоритми за ресусцитация

На сайта на Европейския съвет по ресусцитация (www.erc.edu) вече е наличен българския превод на последния гайдлайн на ЕСР – 2010.

Голяма част от алгоритмите касаят лекарите в интензивни отделения, микропедиатрия и спешна медицина. Това което споделям е базовият, най-често използван от непрофесионалисти алгоритъм:

Алгоритъм за изпълнение на основни животоспасяващи мерки при възрастни

–> НЕРЕАГИРАЩ ПАЦИЕНТ?

1. Повикай помощ
2. Осигури проходимост на дихателните пътища

–> ДИХАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ?
3. Телефонирай на 150/112

4. Започни 30 гръдни компресии

5. Започни – 2 вдишвания/30 компресии

Всички обучители и обучавани по Първа долекарска помощ могат да забележат разликата от досегашната система – броят на компресиите е увеличен спрямо обдишването.

Другата промяна е в препоръчваната честота на сърдечните компресии – поне 100 броя в минута.

Да благодарим на колегите за превода!

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *