RSS Feed

Връзки

Скорошни публикации

Скорошни коментари

Етикети

Статии

Категории


Производствена характеристика

март 6th, 2013 by Д-р Сербезов in въпроси и отговори, полезно

Производствената характеристика е документ, които се изисква от ТЕЛК и НЕЛК.

Тя се изисква както при определяне на процент нетрудоспособност така и при продължаване

на отпуск по болест, когато лекаря и ЛКК вече нямат право да издават нови болнични листа.

Обикновено при продължаване на отпуск по болест ТЕЛК изисква един екземпляр, а при

определяне на процент нетрудоспособност – 2 бр.

Не е проблем втория екземпляр да е ксерокопие, но подписите и печатите е добре да са

оригинални – т.е. направете ксерокопие на попълнения лист преди да е подписан и

подпечатан и след това дайте и двата екземпляра за подпис и печат.

Производствената характеристика има четири страници.

Първата и последната страница се попълват от ТРЗ, Личен състав или счетоводството

на работодателя – те съдържат данни за болнични, данни от трудовата книжка,

кодове на икономическа дейност /НКИД/, кодове на професии /НКПД/ категория

труд и други.

След като първата и последната страница са попълнени вътрешните 2 и 3 страница

се попълват от Службата по Трудова медицина.

Никога не оставяйте производствената характеристика за последния ден преди

комисията. Виждате, че трябва да минете както през работодателя, така и през трудовата

медицина която Ви обслужва.

 

Коментирай!