Отмениха Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността.

С ПМС № 87/05.05.2010г. обнародвано в държавен вестник бр.36 от 14 Май 2010г. се отменя Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността.

Със същото постановление влиза в сила новата Наредба за медицинската експертиза.

Думите трудова медицина отново се споменават само в чл.3, ал.4 и визират състава на ТЕЛК/НЕЛК.

Отново не става ясно какви са правата на службите по трудова медицина за определяне на годността на работниците за изпълняване на определена длъжност.

Същите са посочени в Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, но не се споменават в новата наредба.

One Comment

  1. Иван 20/05/2010

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *