Ревизионна книга

Наличието на Ревизионна книга във всеки обект на дадена фирма е изискване залегнало в кодекса на труда. Книгите служат за вписване на проверките от контролните органи и в частност Инспекцията по труда.

Книгите, които се продават обикновенно са с готови бланки за проверка, прошнуровани са и остава само да се прономероват и подпечатат.

Инспекцията все повече работи с отпечатани на принтер протоколи от проверките и предпочита да ги лепи в обикновенна тетрадка.

Можете да прошнуровате, прономеровате и подпечатате една обикновена тетрадка А4.
Важното е:
– да я обозначите ясно с етикет – ревизионна книга, на фирма …, адрес…, булстат…, обект…, адрес на обекта…;
– да я прономеровате и подпечатетате с фирмения печат и да се подпише от управителя.
– печата на фирмата да се сложи в средата на слепката;
– да напишете броя на листите /цифром и словом/ върху слепката;
– да се завери в областната инспекция по труда – техните печати ги слагат в ъглите на слепката.

Всяка книга стои на съответния обект и се представа при проверка от контролните органи.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *