Носете си маските!
трудова медицина
С увеличаване на броя на заразените от COVID-19 всеки ден, личната ни защита отново излиза на първа линия. Сложете си чиста маска преди да излезете от дома. Маската трябва да покрива носа! Не я сваляйте по никаква причина. Дори не …
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
трудова медицина
УКАЗ № 71 На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март …
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г.
трудова медицина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г.за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 101 от 2019 …
Грип 2020 – маски защитни
трудова медицина
Много хора продължават да дъвчат въпроса с маските и дали те изобщо защитават от въздушно преносими вируси. Маските работят. Но… САМО КОГАТО СЕ ПОЛЗВАТ ПРАВИЛНО! Маски хирургични – трислойни. Проверете срока на годност преди употреба. Маските са еднократни. Маската се …
Грип 2020
трудова медицина
Дойде новата 2020-та и медиите пак са в „паника“ от новата „световна“ епидемия. „Просветени“ идиоти разправят, че модерни „химически променени“ вируси минавали през защитните маски. Други обяснват на идиотите като тях как само тъпаци като докторите и сестрите носят маски …
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
трудова медицина
§ 1. Член 12 се изменя така: „Чл. 12. (1) Стойностите на канцерогените и мутагените във въздуха на работното място не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложение № 1. (2) Работодателят извършва периодични измервания на канцерогени и мутагени, …
Токсични декоративни видове растения
трудова медицина
При облагородяването на откритите площи в предприятията се ползват множество декоративни видове. Работещите разбира се влизат в контакт с повечето части на растенията. Облягат се на ствола докато търсят сянка в горещите дни, чупят клонки за всякакви дреболии, включително самоделни …
Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
новини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г. за приемане на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. Заключителни разпоредби § 1. Отменя …
Съдът на ЕС: Работодателите трябва да имат система за измерване на дневното работно време
новини
Единствено обективното отчитане на реално отработеното време дава надеждна гаранция, че правилно се отчита и извънредният труд. Държавите членки трябва да задължат работодателите да въведат обективна, надеждна и достъпна система за измерване на продължителността на индивидуално отработеното от всеки работник …
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания
новини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 29 МАРТ 2019 Г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. Заключителни разпоредби § 1. Правилникът …